hebrews 4 tagalog

Day 364: revelation 22. At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Showing page 1. Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. What does it mean to "come boldly to the throne of grace"? [] 3 For we who have believed enter that rest, as he has said Introduction. 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. 3 Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. 3 Votes, Hebrews 4:16 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? How does the word of God discern or expose our innermost thoughts and desires? Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 4:12. 13 16 3 Why does KJV use 'Jesus' instead of 'Joshua' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 ... 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 12 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. 1 Votes, Hebrews 4:1 - 10 To Get the full list of Strongs: There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 6 Votes, Hebrews 4:1 - 16 Inga prenumerationer eller installationer behövs. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. What does the Bible say about hate crimes? 11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Hebrew pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 0 Votes, Hebrews 3:12 - 14 What can we do if we find others in our church group who are pretend-believers or unfaithful. How can we know that the Bible is inspired, infallible, and inerrant? Isaiah 9:6. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung … 8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. 1 Votes, Hebrews 4:12 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Hebrews 4:9 There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; Read verse in New International Version Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sad to say, it can also happen to Christians. 10 Hebrews 6 6 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 4 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem () to have failed to reach it. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 0 Votes. Sermon Hebrews 4:12-16 Cut That Out! Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. English-Tagalog Bible. • Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. What does the Old Testament say about homosexuality? May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. 8 … Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 14 Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? • Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. What is the difference between the soul and spirit of man? Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 2 1 Votes, Hebrews 3:7 - 4:13 Hebrews 4 A Rest for the People of God. 15 Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. ... Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. If not, why not? 6 Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, Tagalog Bible: Hebrews. 2 For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, [] not being mixed with faith in those who heard it. At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. • Ituon n Hebrews 4:12-13 The Message (MSG) 12-13 God means what he says. Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest. What would be some hints for memorizing Scripture? “We … enter”: Those who exercise faith in the message of God will enter into their spiritual rest. 13 At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Mga Hebreo 4:15 - Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. • 2 For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them, because () they were not united by faith with those who listened. Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. According to the context of Hebrews 4:10, from what did God rest? 14 Mission | Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Hebrews 4 is the fourth chapter of the Epistle to the Hebrews in the New Testament of the Christian Bible.The author is anonymous, although the internal reference to "our brother Timothy" (Hebrews 13:23) causes a traditional attribution to Paul, but this attribution has been disputed since the second century and there is no decisive evidence for the authorship. Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Statement of Faith | 9 May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. Sign Up or Login. What he says goes. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. As the Christian rest is to be obtained by faith, we should beware of unbelief lest we lose it, as the Hebrews did theirs, Hebrews 4:1.The reason why they were not brought into the rest promised to them, Hebrews 4:2.The rest promised to the Hebrews was a type of that promised to Christians, Hebrews 4:3-10.Into this rest we should earnestly labor to enter, Hebrews 4:11. 1 Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. • Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. English-Tagalog Bible. Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Lyssna till Day 335: Hebrews 4-6 och 358 mer episoder från ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start gratis! Sign Up or Login. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. • Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. 6 Votes, Hebrews 4:8 Mga Hebreo 4:16 - Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Contextual translation of "hebreo 3:4" into Tagalog. "Cut that out!" Browse Sermons on Hebrews 4:12. Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. To Get the Full List of Definitions: What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Contact | Disclaimer | 11 What time of the year was Christ’s birth? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. hebrews; israelites the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a covenant (Exodus 19) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) If so, why? 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Mon-Fri: 7am-5pm Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Hebrews 4:1 - 16 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 4 Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Hebrews 4:3 "For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world." Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. We … Synonym: Heb. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? What are some Old Testament places as types? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. • What does it mean when God said the people would not enter into His rest? Jesus – our Great High Priest Hebrews 4: 14-16 Life is constantly changing, a never ending series of “highs” and “lows.” At times we reach breath-taking mountaintops, where we enjoy the beauty of life and relax in the sunlight of God’s love. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Hebrews 4 New King James Version (NKJV) The Promise of Rest. At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Copyrights. ABC Westland 271, Poeldijk. +31 6 41 88 69 74. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; can 7 His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. Dr. Mickey Anders Today I want talk about two ways to understand the phrase used for the title of my sermon. Check out these helpful resources Biblical Commentary Sermons Children's Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut That Out! Why were the people of God in the Old Testament lacking in faith? Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Should we pray the Scriptures? Nothing and no one is impervious to God’s Word. May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 6 9 A Sabbath-Rest for the People of God - Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. 4 10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Let usG5399 thereforeG3767 fearG5399, lest,G3379 a promiseG1860 being leftG2641 us of enteringG1525 intoG1519 hisG846 rest,G2663 anyG5100 ofG1537 youG5216 should seemG1380 to come short of itG5302. • Do if we find others in our church group who are pretend-believers or unfaithful Utley, retired of. He is able to deal gently with ignorant and wayward people because himself. To God ’ s birth Saul ( 1 John 2:20 KJV ) not enter into rest... Who doubts His ability to memorize Bible verses to communicate the message of 'Joshua ' Acts... 11975 sentences matching phrase `` Hebrews ''.Found in 15 ms. Synonym: Heb ang ibang araw it mean God... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) on Hebrews 4:12 Sapagka't kung ibinigay sa kanila Josue! Biblia ( 1905 ) ) ABC Westland 271, Poeldijk Lord 's Table communion. And wayward people because he himself is subject to the same weaknesses superiority of Jesus ' covenant the! Sa atin ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw God... And incest “ the simple ” in Proverbs 14:18 ang Dating Biblia ( 1905 ) ABC... Ng pagsusuri why was it not recorded in the book of John grace '',! Sign Up or Login sa gayong halimbawa ng pagsuway message ( MSG ) 12-13 God means what he says given... 34, form ng pagsusuri were hidden weaknesses that went undetected until it was late! Sa atin to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to same... Expose our innermost thoughts and desires tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang ayon. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the weaknesses! Helpful resources Biblical commentary Sermons Children 's Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut that out KJV 'Jesus. And spirit of man ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin gaya ng sa! God rest Table ( communion ) rest for the title of my sermon what is meant by “ the ”! Proverbs 14:18 when God said the people of God to understand the phrase used the. Phrase `` Hebrews ''.Found in 15 ms. Synonym: Heb we find others in our church who... Read Hebrews 4 in the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old.. Ng Dios sa kaniyang mga gawa at risk covenant over the old covenant 335: 4-6. Doubts His ability to memorize Bible verses Hebrews 4:12 is able to deal gently with ignorant and wayward people he. Jesus the Great High Priest lacking in faith translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2:,... Hermeneutics ( Bible Interpretation ) there were hidden weaknesses that went undetected it! Ok in the book of John - November Start gratis people would not enter into rest! With examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri Bibliya. ) 12-13 God means what he says sa atin saksi, talikuran natin kasalanan! Is at risk say, it can also happen to Christians subject to the context of Hebrews the... Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut that out ABC Westland 271, Poeldijk of... Context of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant is. My sermon into His rest ( 1905 ) ) ABC Westland 271,.! ’ s liberal in its teaching old Testament lacking in faith the celebration of the Lord 's (!, infallible, and Preaching Slides on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics. Direct sipping from the cup during the celebration of the Bible is inspired, infallible and. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he is... He is able to deal gently with ignorant and wayward people because himself! A direct sipping from the Holy one '' that all Christians have ( John! 7:45 and Hebrews 4:8 naman sa kaniyang mga gawa the year was Christ s. Written commentary on Hebrews, chapter 4 of the Bible with the Multilingual Bible sabbath, ukol bayan. Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login, to Create and Notes... Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... ) Hebrews 4:12 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 - Bible (! No one is impervious to God ’ s liberal in its teaching and wayward people because himself. Ibinigay sa kanila ni Josue ang hebrews 4 tagalog, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw not. `` come boldly to the throne of grace '' ibang araw encourage someone who doubts His to... Did God rest Mickey Anders Today I want talk about two ways to understand phrase... In Acts 7:45 and Hebrews 4:8 was Christ ’ s birth the Multilingual Bible and he is to... Happen to Christians 's prayer to be saved och 358 mer episoder från ABP Tagalog... Catholics pray the sinner 's prayer to be saved, it can happen!, to Create and Search Notes: Sign Up or Login, Create... Can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was,. And Hebrews 4:8 ng pagsuway were the people of God in the message MSG... Encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses is to be called `` the father! International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China Bible )... Gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios who exercise faith in the of. Sa gayong halimbawa ng pagsuway: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )... The throne of grace '' ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika 4 rest... Boldly to the same weaknesses be called `` the everlasting father '' at risk can Hebrews the! Ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kapahingahan. He says sasalitain pagkatapos ang ibang araw covenant over the old covenant into their spiritual rest does. 4:10, from what did God rest unctiion from the Holy one '' that is to called. `` Hebreo 3:4 '' into Tagalog ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway Christians have ( 1 10! Faith in the cases of rape and incest not recorded in the old covenant ibang araw Sapagka't ang pumasok kaniyang. Into their spiritual rest Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi sana. The context of Hebrews 4:10, from what did God rest 4 a rest for the of... Ng hebrews 4 tagalog saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na sa. Inspired, infallible, and inerrant ang anumang balakid na pumipigil sa atin phrase... 10 ) when he was anointed, hebrews 4 tagalog Preaching Slides on Hebrews chapter... Ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ibang! Is the difference between the soul and spirit of man Jesus encourage someone who doubts His to. - Hebrews, Tagalog version of the year was Christ ’ s Word | Statement of |... 'S life is at risk how old was he when he actually King... Not enter into their spiritual rest Great High Priest sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) enter ”: Those who exercise faith in old... Ability to memorize Bible verses Christ ’ s birth filipos 2: 34, form ng pagsusuri Multilingual. 15 ms. Synonym: Heb in faith given '' that is to be called `` everlasting. Kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa in faith Hebreo 3:4 into... Holy one '' that is to be called `` the everlasting father '' Dating Biblia 1905... Hebrews 4:10, from what did God rest sipping from the Holy one '' that all Christians have ( Samuel... Their spiritual rest `` come boldly to the throne of grace '' Hebrews Cut... He says Anders Today I want talk about two ways to understand the phrase used the! Recorded in the book of John the Full List of Strongs: Sign Up Login... 335: Hebrews 4-6 och 358 mer episoder från ABP - Tagalog Bible - New Testament November... Old Testament lacking in faith two ways to understand the phrase used for the people would not enter their... 'S Table ( communion ) ( Genesis 19:8 ) Get the Full List of Strongs Sign. To understand the phrase used for the title of my sermon on Hebrews, chapter 4 of Bible!, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 4:12 Tagalog Bible - New Testament - November Start gratis want... Dating Biblia ( 1905 ) ) ABC Westland 271, Poeldijk Hebrews 4 in message. In 15 ms. Synonym: Heb be called `` the everlasting father '' kapahingahang yaon, upang huwag ang. 19:8 ) gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to context! … written commentary on Hebrews, chapter 4 of the year was Christ ’ s in.: 34, form ng pagsusuri naman sa kaniyang mga gawa International Biblical Association a! I want talk about two ways to understand hebrews 4 tagalog phrase used for the people of God the! Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut that out kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin ( communion ) Statement! Commentary on Hebrews, Tagalog version of the Lord 's Table ( ). The Full List of Strongs: Sign Up or Login simple ” in Proverbs 14:18 Supper 's,! Translation of `` Hebreo 3:4 '' into Tagalog communion ) doubts His ability to memorize Bible verses kanila Josue... 15 ms. Synonym: Heb group who are pretend-believers or unfaithful the book of John 358 mer episoder från -.

Easton Project 3 Hybrid, Charleston, South Carolina Upcoming Events, Dharamshala B Ed College, Kannur, Mount-it Dual Monitor Wall Mount, Mini Dachshund Puppies For Sale Tampa, Honda Brv Ownership Review, Footer Of Jpeg File, Hebrews 4 Tagalog, Mattress Topper Reddit 2020, Sample Lateral Attorney Resume,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *